Ansatte

Hønsegården

Hønsegården .

Stilling: Annet
954 17 930
honsegarden@hauglandgardsbarnehageaskoy.no

Tina Melbøe

Stilling: Vikar

Tina er vikar. Hun jobber mest på Småkryp, men er på Q-gjengen og Hønsegården av og til.

Vilde Aga Kvestad

Stilling: Pedagogisk leder

V

Helene Bjørsvik

Stilling: Fagarbeider

Irene M Haugland

Stilling: Vikar

Hanne Kristin Langorgen

Stilling: Vikar

Hanne er vikar i barnehagen og jobber på alle avdelingene.

Hanne Fjellhaug

Stilling: Vikar

Hanne er vikar og hun jobber på alle avdelingene.. Hun kan brukes der vi trenger henne.

Låven

Anettte Kvammen

Stilling: Pedagogisk leder

Hilde Bratli

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Cecilie Hansen Hatlem

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Hanne Kristin Langorgen

Stilling: Vikar

Hanne er vikar i barnehagen og jobber på alle avdelingene.

Hanne Fjellhaug

Stilling: Vikar

Hanne er vikar og hun jobber på alle avdelingene.. Hun kan brukes der vi trenger henne.

Kathrine Pedersen

Stilling: Fagarbeider

Q-gjengen

Q-gjengen .

Stilling: Annet
954 20 342
qgjengen@hauglandgardsbarnehageaskoy.no

Harriet Eriksen Sagen

Stilling: Pedagogisk leder

Terese Gørbitz

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Kine Meinhardt

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Tina Melbøe

Stilling: Vikar

Tina er vikar. Hun jobber mest på Småkryp, men er på Q-gjengen og Hønsegården av og til.

Hanne Kristin Langorgen

Stilling: Vikar

Hanne er vikar i barnehagen og jobber på alle avdelingene.

Hanne Fjellhaug

Stilling: Vikar

Hanne er vikar og hun jobber på alle avdelingene.. Hun kan brukes der vi trenger henne.

Gina Møklebust Austvik

Stilling: Barnehagelærer

Småkryp

Inger- Kristin Wiik

Stilling: Barnehagelærer

Småkryp .

Stilling: Annet
954 17 016
smakryp@hauglandgardsbarnehageaskoy.no

Tina Melbøe

Stilling: Vikar

Tina er vikar. Hun jobber mest på Småkryp, men er på Q-gjengen og Hønsegården av og til.

Monika Hanevik

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Lene V. Johansen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Hanne Kristin Langorgen

Stilling: Vikar

Hanne er vikar i barnehagen og jobber på alle avdelingene.

Hanne Fjellhaug

Stilling: Vikar

Hanne er vikar og hun jobber på alle avdelingene.. Hun kan brukes der vi trenger henne.

Andre ansatte

May Oline Fjellhaug

Stilling: Styrer
954 03 770
styrer@hauglandgardsbarnehageaskoy.no

May Oline er styreren i barnehagen. Hun er naturligvis mest på kontoret, men du treffer henne også rundt omkring på de ulike avdelingene når det trengs en ekstra hånd.