Ansatte

Hønsegården

Hønsegården .

Stilling: Annet
954 17 930
honsegarden@hauglandgardsbarnehageaskoy.no

Tina Melbøe

Stilling: Vikar

Tina er vikar, jobber mest på Hønsegården

Vilde Aga Kvestad

Stilling: Pedagogisk leder

V

Hilde Stokka

Stilling: Barnehagelærer

Kathrine Pedersen

Stilling: Fagarbeider

Helene Bjørsvik

Stilling: Fagarbeider

Lene V. Johansen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Irene M Haugland

Stilling: Vikar

Hanne Kristin Langorgen

Stilling: Vikar

Hanne er vikar i barnehagen og jobber på alle tre avdelingene.

Hanne Fjellhaug

Stilling: Vikar

Hanne er vikar og hun jobber på alle tre avdelingene.. Hun kan brukes der vi trenger henne.

Q-gjengen

Q-gjengen .

Stilling: Annet
954 20 342
q-gjengen@hauglandgardsbarnehageaskoy.no

Goggen Breivik

Stilling: Assistent

Harriet Eriksen Sagen

Stilling: Pedagogisk leder

Terese Gørbitz

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Kine Meinhardt

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Tina Melbøe

Stilling: Vikar

Tina er vikar, jobber mest på Hønsegården

Hanne Kristin Langorgen

Stilling: Vikar

Hanne er vikar i barnehagen og jobber på alle tre avdelingene.

Hanne Fjellhaug

Stilling: Vikar

Hanne er vikar og hun jobber på alle tre avdelingene.. Hun kan brukes der vi trenger henne.

Gina Møklebust Austvik

Stilling: Barnehagelærer

Småkryp

Inger- Kristin Wiik

Stilling: Barnehagelærer

Småkryp .

Stilling: Annet
954 17 016
smakryp@hauglandgardsbarnehageaskoy.no

Tina Melbøe

Stilling: Vikar

Tina er vikar, jobber mest på Hønsegården

Merete S. Eide

Stilling: Pedagogisk leder

Cecilie Hansen Hatlem

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Monika Hanevik

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Hanne Kristin Langorgen

Stilling: Vikar

Hanne er vikar i barnehagen og jobber på alle tre avdelingene.

Hanne Fjellhaug

Stilling: Vikar

Hanne er vikar og hun jobber på alle tre avdelingene.. Hun kan brukes der vi trenger henne.

Irene M Haugland

Stilling: Vikar

Andre ansatte

May Oline Fjellhaug

Stilling: Styrer
954 03 770
styrer@hauglandgardsbarnehageaskoy.no

May Oline er styreren i barnehagen. Hun er naturligvis mest på kontoret, men du treffer henne også rundt omkring på de ulike avdelingene når det trengs en ekstra hånd.