/>

Velkommen til Låven

Låven er førskoleavdelingen i barnehagen. Denne er helt ny fra høsten 2021, så vi prøver oss frem. Det er 16 barn på Låven, sammen med 4 voksne. På Låven jobber vi med å bli klar til skolestart. Vi jobber mye å bli selvstendig til skolestart. Vi har aktiviteter der vi samarbeider mye og vi må lære oss å vente på tur.