Humor, respekt, lek og lære, i barnehagen er det godt å være.