Planleggingsdager barnehageåret 2019-2020

    • Mandag  9. september 2019

    • Fredag 8. november 2019

    • Fredag 31. januar 2020

    • Fredag 20. mars 2020

    • Fredag 22. mai 2020