Barnehagens vedtekter

Her er link til barnehagen sine vedtekter